Služby

Administratívna činnosť

 • predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
 • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
 • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
 • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
 • zabezpečenie stavebného dozoru

Zemné a výkopové práce

 • úprava terénu
 • odvodnenie
 • parkoviská
 • kopanie základov pre rodinný dom
 • výkop bazénov
 • demolačné a búracie práce
 • kopanie rýh na inžinierske siete

Stavebná činnosť

 • základy
 • murárske práce
 • elektroinštalácie
 • zatepľovanie
 • TZB
 • hydroizolácie
 • strechy
 • klampiarstvo
 • armovanie

Jadrové vŕtanie a rezanie do betónu

 • odstránenie častí stien
 • odtránenie celých panelov
 • rezanie diletačných špár
 • drážky pre inštalácie
 • brúsenie betonových plôch
 • vystuženie betónu osadením oceľovej konštrukcie